Het archief is het geheugen van jouw organisatie. Het stelt de organisatie in staat te herinneren en te leren van en te verantwoorden over gedane zaken. Binnen dit thema bieden we opleidingen aan die bijdragen aan duurzaam archief- en recordmanagement.

Terug naar de kern

Informatie (archiefstukken en metadata) toegankelijk maken, houden en bruikbaar houden zolang daaraan behoefte is. Dát is de kern van recordmanagement. Om dit voor elkaar te krijgen moet goed nagedacht worden over de manier van beheer. Tot een aantal jaar geleden hadden we uitsluitend te maken met informatie op analoge dragers, zoals papier en microfilm. Vandaag de dag is digitaal de norm. Dit maakt het beheer van informatie vele malen complexer. Met één druk op de knop kunnen bestanden worden verwijderd, gedupliceerd of verplaatst, met positieve en negatieve gevolgen. De recordmanager schept de voorwaarden waaronder informatie wordt beheerd, selecteert de bestanden die dienen voor bewijs en verantwoording, beheert de beheer- en zoekinstrumenten en zorgt dat informatie duurzaam bewaard blijft. Wanneer bewijs en verantwoording niet meer nodig zijn, worden opnieuw selecties gemaakt; wat overblijft wordt overgedragen aan een archiefinstantie.

Bekijk hieronder het opleidingsaanbod van het thema: Recordmanagement