Ethisch en integer handelen is de kern van een goed functionerende gemeentelijke organisatie. Het ontbreken daarvan gaat gepaard met grote risico’s. Ethiek en integriteit is vastgelegd in een veelheid aan wet- en regelgeving, normenkaders en eigen intern beleid. Met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Ethiek en Integriteit (ENI Framework) krijg je inzicht en grip op ethisch en integer handelen binnen je organisatie. Dit stelt je in staat concrete verbeteracties uit te zetten in je organisatie en vervolgens te meten wat het effect hiervan is. Een eenvoudige en effectieve wijze van organiseren en managen, waarmee je de kwaliteit van integriteitsmanagement binnen je organisatie verhoogt. Ook stelt het systeem de gemeente eenvoudig in staat, zowel intern als extern verantwoording af te leggen.

Het ENI Framework is een belangrijk managementinstrument om risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Beleid, taken en verantwoordelijkheden, normenkaders en inzicht in risico’s komen in dit systeem bijeen. Daarbij wordt de huidige situatie van je organisatie centraal gesteld en het ambitieniveau bepaald. Zo helpt het ENI Framework je om op korte en lange termijn risico’s juist in te schatten en integer handelen te bevorderen.

Het ENI Framework

Het kwaliteitszorgsysteem Ethiek en Integriteits (ENI Framework) is – in combinatie met het Recourse GRC pakket – een kant en klaar integriteitsmanagementsysteem dat je in staat stelt om in korte tijd:

  • Vast te stellen in hoeverre de organisatie voldoet aan de geldende eisen met betrekking tot ethiek en integriteit;
  • Een Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus in te richten waarmee door het formuleren van concrete verbeteracties gericht de kwaliteit van de organisatie op het gebied van ethiek en integriteit naar een hoger plan kan worden gebracht;
  • Te rapporteren over de staat van ethiek en integriteit met betrekking tot de geldende wet- en regelgeving en alle relevante normenkaders zoals het Stimuleringskader Integere Organisaties (SIO) inclusief het eigen interne beleid (zoals bijvoorbeeld de interne gedragscode).
  • Door het cluseren van maatregelen en rekening te houden met bestaand beleid, bespaar je veel werk.

Kortom, het ENI Framework maakt ethisch en integer handelen meetbaar, concreet en bestuurbaar. Voor de eigen organisatie en voor de buitenwereld.

Meer weten over ENI?

Bekijk dan de factsheet ENI of neem contact met ons op. Onze ervaren adviseurs vertellen je graag meer over ENI en ondersteunen je bij de inrichting van uw integriteitsmanagementsysteem.

Ligt jouw organisatie op koers met integriteit?

ENI biedt je snel overzicht waar je staat met jouw organisatie. Dit is te vergelijken met de cockpit in een vliegtuig waar je ook direct aan de metertjes de actuele situatie kunt aflezen.

Neem contact met ons op