Het kwaliteitszorgsysteem burgerzaken (BUZ Framework) biedt grip op de kwaliteit van de inrichting en uitvoering van de werkprocessen binnen het domein Burgerzaken.

De gemeentelijke diensten of afdelingen die zich richten op burgerzaken spelen een essentiële rol in het functioneren van de overheid. Er gelden hoge eisen voor de inrichting en uitvoering van de processen binnen deze diensten. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de wetgeving met betrekking tot de BRP en waarde documenten, alsook in normenkaders en verantwoordingskaders (zoals de Kwaliteitsmonitor). Uiteraard wil je aan deze eisen voldoen, maar dit vergt tijd en de werkdruk is vaak al hoog. Hierdoor ontbreken vaak de middelen om een kwaliteitszorgsysteem op te zetten en te onderhouden. Het kwaliteitszorgsysteem Burgerzaken (BUZ) Framework biedt een oplossing. Met behulp van dit instrument richt je snel een kwaliteitszorgsysteem in, waarmee je aantoonbaar aan de kwaliteitseisen voldoet zonder de organisatie overmatig te belasten.

De uitdaging

Het leveren van kwaliteit vereist bewuste inspanning. Je moet de procedures zodanig inrichten dat de correcte uitvoering ervan automatisch voldoet aan de kwaliteitseisen. Daarna is het noodzakelijk om de kwaliteit te controleren. Door middel van steekproeven controleer je of de procedures juist zijn opgezet en uitgevoerd. Je legt de resultaten van deze controles vast ter verantwoording (bijvoorbeeld bij de Kwaliteitsmonitor en de ENSIA). Op deze manier kun je aan derden aantonen dat je kwaliteit levert.

Al met al is dit een uitdagende taak. De middelen zijn beperkt en de werkdruk is al hoog. Het opzetten en onderhouden van een kwaliteitszorgsysteem wordt vaak gezien als een extra belasting. Dit kan mogelijk ten koste gaan van de normale dienstverlening. De vraag is: hoe kun je een goed functionerend kwaliteitssysteem opzetten dat de normale bedrijfsvoering niet extra belast, maar juist ondersteunt?

Het Kwaliteitszorgsysteem Burgerzaken (BUZ Framework) biedt de oplossing.

Nieuwsgierig wat BUZ te bieden heeft? Lees hier de factsheet of neem contact met ons op voor een vrijblijvende demonstratie.

Ook is er een Whitepaper over het BUZ Framework verschenen. Dit whitepaper beschrijft hoe de organisatie grip krijgt en houdt op de burgerzakenprocessen, hoe ze snel en eenvoudig kwaliteitscontroles uitvoert, effectief en efficiënt invulling geeft aan verantwoording, verbeteringen doorvoert en de administratieve last vermindert.