Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van VHIC. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door VHIC, de VHIC Faculty en de VHIC Uitgeverij (voor het gemak in dit document VHIC genoemd).

VHIC respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van VHIC.

Verwerken van persoonsgegevens

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat VHIC in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. VHIC gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

 

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor diensten van VHIC, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van VHIC en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door VHIC worden gebruikt om u te informeren over VHIC producten en – diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van VHIC mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

 

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door VHIC. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en VHIC.


Inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te veranderen, te verwijderen of op te vragen om door te geven aan een derde partij. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email of post, dan kunt u zich te allen tijde afmelden.


Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. VHIC is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van VHIC vallen. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.


Bewaartermijn
VHIC bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

Gegevensbeveiliging
VHIC maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens naar beste vermogen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Meer informatie over de beveiligingsmaatregelen van VHIC kunt u lezen in ons informatieveiligheidsbeleid.

 

Cookies
De corporate website van VHIC maakt geen gebruik van cookies. Onze leeromgeving (FacultyCampus) maakt wel gebruik van cookies. De essentiële cookie is de ‘session cookie’, meestal heet deze MoodleSession. Deze cookie moet worden opgeslagen in je browser om continuïteit en het behouden van je login van pagina naar pagina te garanderen. Wanneer wordt uitgelogd of de browser wordt afgesloten dan wordt deze cookie verwijderd (binnen de browser en op de server).
De andere cookie is er alleen maar voor het gemak. Meestal heet deze iets als MOODLID. Deze onthoudt slechts je gebruikersnaam binnen de browser. Deze cookie zorgt ervoor dat wanneer je terugkomt op deze site het veld met de gebruikersnaam ingevuld op de inlogpagina staat. Deze cookie kan veilig worden geweigerd – gebruikers moeten in dit dat geval elke keer hun gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw intypen.


Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van VHIC. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Versie januari 2018