Kennis is nergens zo vluchtig als in de informatiewereld. Professioneel informatiemanagement vraagt om actuele kennis van zaken én vaardigheden. Inventariseren van de competenties van uw medewerkers is daarom erg belangrijk. Hoe geschikt zijn uw medewerkers, om nieuwe taken die het veranderende vakgebied mee brengt, te gaan vervullen? Welke functies zijn nodig? Hoe gaat u het team samenstellen? i-Match verschaft u dit inzicht.

Wat is i-Match?

i-Match is een objectieve gevalideerde methodiek om ontwikkelplannen voor medewerkers samen te stellen vanuit 2 dimensies.

  • Vanuit een functiemodel gericht op de nieuwe situatie en rollen binnen de organisatie;
  • Vanuit inzicht in de individuele medewerker.

 

Met de uitkomsten kunnen er ontwikkelplannen voor uw medewerkers en uw team opgesteld worden. Het traject moedigt hen aan om actief mee te denken over hun eigen ontwikkeling en hun rol in het toekomstige team.

Wat levert het op?

Het resultaat van de i-Match procedure is tweeledig:

  1. Een advies over de mogelijkheden en de wensen per medewerker.
    U krijgt een onderbouwd rapport met daarin de ontwikkelingsmogelijkheden van de geteste medewerkers. Inclusief een samenvatting van de individuele resultaten van de geteste medewerkers. U ontvangt per medewerker een advies met daarin en een gericht voorstel voor een persoonlijke ontwikkelingstraject en de bijbehorende ontwikkelingsrichting (waaronder het gewenste en/of vereiste opleidingstraject).
  2. Individuele loopbaanprofielen voor de medewerkers.
    In een gesprek worden medewerkers op de hoogte gebracht van de resultaten. Zij ontvangen alle bescheiden die voor hen persoonlijk van belang zijn. Het uitgangspunt hierbij is dat de medewerker zich herkent in een eerlijk rapport met bruikbare adviezen voor de eigen ontwikkeling. Daarnaast heeft dit gesprek als doel om de medewerkers te stimuleren om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de gegeven adviezen.

Meerdere organisaties hebben i-Match inmiddels succesvol ingezet. Wilt u weten hoe de systematiek bijdraagt tot het succes van uw afdeling Informatiebeheer? Wij laten u graag voorbeelden zien. Neem voor meer informatie contact met ons op.