Kennis is nergens zo vluchtig als in de informatiewereld. Professioneel informatiemanagement vraagt om actuele kennis van zaken én vaardigheden. Inventariseren van de competenties van jouw medewerkers is daarom erg belangrijk. Hoe geschikt zijn jouw medewerkers, om nieuwe taken die het veranderende vakgebied mee brengt, te gaan vervullen? Welke functies zijn nodig? Hoe stel je een team samen? i-Match verschaft je de benodigde inzichten.

Wat is i-Match?

i-Match is een objectieve gevalideerde methodiek om ontwikkelplannen voor medewerkers samen te stellen vanuit 2 dimensies.

  • Vanuit een functiemodel gericht op de nieuwe situatie en rollen binnen de organisatie;
  • Vanuit inzicht in de individuele medewerker.

De resultaten bieden de mogelijkheid om ontwikkelplannen op te stellen voor zowel jouw medewerkers als je team. Dit traject stimuleert hen om actief na te denken over hun eigen groei en hun rol in het toekomstige team.

Wat levert het op?

Het resultaat van de i-Match procedure is tweeledig:

  1. Je krijgt een gedegen advies met betrekking tot de mogelijkheden en wensen van elke medewerker. We verstrekken een goed onderbouwd rapport met daarin de ontwikkelingsmogelijkheden van de geteste medewerkers, inclusief een samenvatting van hun individuele resultaten. Per medewerker ontvang je een advies en een gericht voorstel voor een persoonlijk ontwikkelingstraject met de bijbehorende ontwikkelingsrichting, waaronder het gewenste en/of vereiste opleidingstraject.
  2. We stellen individuele loopbaanprofielen op voor elke medewerker. In een gesprek worden de medewerkers op de hoogte gebracht van de resultaten en ontvangen ze alle relevante documenten. We streven ernaar dat de medewerker zich herkent in een eerlijk rapport met bruikbare adviezen voor de eigen ontwikkeling. Daarnaast heeft dit gesprek tot doel om de medewerkers te stimuleren om actief aan de slag te gaan met de gegeven adviezen.

Verschillende organisaties hebben i-Match al met succes geïmplementeerd. Wil je ontdekken hoe deze aanpak bijdraagt aan het succes van jouw afdeling Informatiebeheer? We tonen je graag praktijkvoorbeelden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.