Wat is het competentieniveau van uw medewerkers?

Systemen spelen een belangrijke rol in informatiemanagement, maar uiteindelijk zijn het de mensen die het verschil maken. Hoe zien uw functieprofielen er uit en in hoeverre sluiten de kennis en de competenties van uw informatiemedewerkers hier bij aan. VHIC kan u helpen een beeld te creëren van de mogelijkheden en beperkingen van uw team en waar nodig verbeteringen door te voeren.

Neem contact op om te ontdekken hoe we elkaar kunnen helpen.