Kwaliteitszorg in informatiemanagement is een begrip dat slechts enkele jaren geleden opkwam. Tegenwoordig lijkt iedereen in dit vakgebied zich ervan bewust te zijn dat kwaliteitszorg aandacht behoeft. De implementatie ervan is niet alleen aanbevolen, maar ook wettelijk verplicht (artikel 16 van de Archiefregeling). En deze verplichting is er niet zonder reden! Een goed opgezet kwaliteitszorgsysteem biedt aantoonbare voordelen voor hoe jouw organisatie functioneert. Daar komt kwaliteitszorgsysteem Informatiebeheer en archivering (IBA Framework) om de hoek kijken. 

IBA: een kwaliteitszorgsysteem informatiebeheer en archivering voor jouw informatiehuishouding

Het kwaliteitszorgsysteem InformatieBeheer en Archivering (IBA Framework) is – in combinatie met het Recourse GRC pakket een kant en klaar kwaliteitszorgsysteem dat jou in staat stelt om in korte tijd:

  • vast te stellen in hoeverre jouw organisatie voldoet aan de geldende eisen met betrekking tot informatie- en archiefbeheer.
  • een Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus in te richten waarmee gericht de kwaliteit van de informatie- en archieffunctie naar een hoger plan kan worden gebracht.
  • te rapporteren over de staat van de informatie- en archieffunctie met betrekking tot alle geldende wet- en regelgeving en alle relevante normenkaders (KIDO, RODIN, ISO-23081, NEN-ISO 16175-1:2020 etc).

Wil je meer weten over IBA?

Bekijk dan de factsheet IBA of neem contact met ons op. Onze ervaren adviseurs vertellen je graag meer over IBA. Daarnaast ondersteunen we je graag bij de inrichting van jouw kwaliteitszorgsysteem. Tot slot verzorgen we ook ook cursussen kwaliteitszorg en risicomanagement in de informatievoorziening.