Kwaliteitszorgsysteem Rechtmatigheidsverantwoording (REV Framework)

Waarom een kwaliteitszorgsysteem rechtmatigheidsverantwoording van belang is

Vanaf 2021 is het college van B&W verantwoordelijk voor het uitvoeren van de rechtmatigheidsverantwoording. Doel van deze verantwoording is dat de gemeente aan kan tonen dat er aan de gestelde eisen vanuit de wet en interne regelgeving (verordeningen en door de raad opgestelde regels) wordt voldaan. Omdat gemeenten een breed takenpakket hebben en deze taken bovendien zijn ingekaderd middels uitgebreide en complexe wet- en regelgeving is dit een uitdaging. VHIC heeft hier het kwaliteitszorgsysteem rechtmatigheidsverantwoording (REV Framework) voor in het leven geroepen.

Complexiteit rechtmatigheidsverantwoording

Het inrichten van de rechtmatigheidsverantwoording is om meerdere redenen complex. Als eerste moet in kaart worden gebracht welke van de vele honderden processen die een gemeente uitvoert in aanmerking komen voor de rechtmatigheidscontrole (de VIC processen). Vervolgens dien je alle eisen uit wet- en regelgeving en uit interne regelgeving die betrekking hebben op deze processen in kaart te brengen. Aansluitend dienen deze te worden vertaald naar meetbare indicatoren. Tot slot zul je controleprocedures moeten opstellen en uitvoeren om vast te stellen en aantoonbaar te maken dat je de wet- en regelgeving naleeft. Al met al en taak die niet alleen complex maar vooral ook omvangrijk is vanwege het grote aantal processen waarop de verantwoordingsplicht m.b.t. rechtmatigheid betrekking heeft.

REV: een kwaliteitszorgsysteem voor rechtmatigheidsverantwoording

Het kwaliteitszorgsysteem rechtmatigheidsverantwoording (REV Framework) biedt een direct inzetbare oplossing waarmee je de rechtmatigheidsverantwoording op een inhoudelijk correcte, effectieve en efficiënte wijze in kunt richten met de beperkte middelen die je ter beschikking staan. Het REV Framework omvat:

  • een inventarisatie van alle processen die in aanmerking komen voor de rechtmatigheidsverantwoording (de VIC processen). Deze inventarisatie is gebaseerd op en sluit aan op VIND-Informatiemanagement, de procesinventarisatie die door veel organisaties wordt gebruikt als inrichtingsmodel voor de informatiehuishouding.
  • per VIC proces een inventarisatie van de centrale en decentrale wet- en regelgeving die betrekking heeft op dit proces. Voor decentrale regelgeving is deze inventarisatie gebaseerd op de modelverordeningen van de VNG.
  • per VIC proces een inventarisatie van de (uit wet- en regelgeving gedistilleerde) rechtmatigheidseisen die betrekking hebben op dit proces. Deze rechtmatigheidseisen zijn vervolgens gebundeld in SMART Controls, meetinstrumenten die uitgezet kunnen worden in de organisatie om vast te stellen in hoeverre de organisatie voldoet aan de rechtmatigheidseisen. REV onderscheidt twee soorten SMART Controls, verklaring gebaseerde SMART Controls en Steekproef-gebaseerde SMART Controls.
  • tooling om de daadwerkelijke controles uit te voeren en over de resultaten te rapporteren. Deze tooling (het Recourse platform) bevat alle functionaliteit die in het kader van kwaliteitsmanagement kan worden verwacht en wordt geleverd met alle door jou gewenste dashboards en rapportages.

Wil je meer weten over het kwaliteitszorgsysteem rechtmatigheidsverantwoording? 

Nieuwsgierig wat het REV Framework te bieden heeft? Lees hier de factsheet of neem contact op om te ontdekken hoe we elkaar kunnen helpen.