Organisaties maken steeds meer gebruik van digitale hulpmiddelen waarmee we efficiënter kunnen werken. Omdat de informatie vaak kwetsbaar is, vraagt het digitaal werken ook om nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van informatieveiligheid. Het vergroten van het iBewustzijn van uw medewerkers is een belangrijke stap naar het aantoonbaar verhogen van de informatieveiligheid.

Bewustzijn

Via het Bewustwordings Management Systeem (BMS) levert VHIC in samenwerking met Recourse oplossingen voor het vergroten van de informatieveiligheid. Voorwaarde voor een informatieveilige organisatie is dat medewerkers, maar ook het bestuur en management, zich voldoende bewust zijn van het belang van informatieveiligheid en de invloed van hun handelen daarop. Cruciaal daarbij is aandacht voor kennis, houding en gedrag.

Inzicht

Met korte stukjes leerstof, oefenvragen en toetsen (toegesneden op de organisatie) krijgt u inzicht in het kennisniveau van uw organisatie. Middels rapportages bieden wij inzicht in hoe uw organisatie ervoor staat en welke stappen moeten worden genomen om de informatieveiligheid te vergroten. Zo kunnen risico’s (beter) voorkomen worden en leert u medewerkers zorgvuldiger met digitale informatie om te gaan.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over iBewustzijn? Neem dan eens een kijkje op de website van Recourse, download de factsheet of neem contact met ons op.