MVO bij VHIC

De wereld een beetje beter maken. Dat vinden wij belangrijk. Zo belangrijk dat we dit hebben vastgelegd in een zelfverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en ons MVO-beleid dat daaraan ten grondslag ligt.

Dit betekent dat we in onze beleidskeuzes kijken naar hoe we een bijdrage kunnen leveren aan doorontwikkeling van ons vakgebied én tegelijk kijken naar hoe we dit op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier kunnen doen.

ISO 26000 certificering

In 2013 waren wij de eerste organisatie in onze branche die de zelfverklaring en referentiematrix van ISO 26000 publiceerden. ISO 26000 is een internationale richtlijn die organisaties helpt hun maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven en te implementeren. Deze zelfverklaring en referentiematrix zijn gebaseerd op een zelfonderzoek en de beoordeling van deze resultaten is vergeleken met de principes en richtlijnen uit de ISO 26000 norm.

ISO 26000 gaat uit van zeven MVO-principes:

  • accountability
  • transparantie
  • ethisch gedrag
  • respect voor stakeholderbelangen
  • wet- en regelgeving
  • internationale gedragsnormen
  • mensenrechten

Deze principes worden door VHIC als basis gebruikt om als organisatie een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied informatiemanagement en een duurzame samenleving. In de jaarlijks geactualiseerde referentiematrix lees je welke ambities binnen MVO aandacht krijgen.

Green IT op de kaart

In ons vakgebied verwerken we enorme bergen verschillende informatie. We zorgen dat het selecteren en archiveren van belangrijke informatie goed verloopt. Maar wat is nou de mileu-impact van de wijze waarop we dit op dit moment doen? En welke maatregelen kunnen we nemen om de ecologische afdruk van digitalisering bij organisaties te verminderen?

Om antwoorden te vinden op deze vragen met betrekking tot digitaal erfgoed, werkt VHIC binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed samen met medewerkers  van o.a. de Koninklijke Bibliotheek (KB), Nationaal Archief, DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie, Instituut voor Beeld en Geluid en Europeana aan een bewustwordingscampagne onder erfgoedinstellingen inclusief concreet te nemen maatregelen.

Tineke van Heijst is binnen de Netwerkgroep Green IT aangesteld als GreenTechWatcher. Vanuit deze rol houdt ze actief de literatuur bij op het gebied van Green IT en digitale preservering. Haar bevindingen publiceert ze in blogs op kennisplatform KIA Pleio. Daarnaast geeft ze regelmatig presentaties over dit belangrijke onderwerp.

Om je meer inzicht te geven in de materie, heeft Ad van Heijst een blog geschreven die verder ingaat op de bijdrage die informatiebeheer ten aanzien van Green IT kan leveren.

Green hosting

60% van alle gebruikte electriciteit wereldwijd wordt geproduceerd door fossiele brandstoffen. Om onze digitale uitstoot te verminderen hebben we gekozen voor green hosting.

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Heb je een vraag en wil je weten wat we voor je kunnen betekenen?

Neem contact met ons op, we helpen je graag verder!

Contact