Wij werken continue aan onze hoge kwaliteit. Wat betekent dit in de praktijk? Tijdens onze opleidingen word je als cursist uitgedaagd. Onze doelstelling is om samen met onze cursisten een spannende reis te maken in het brede speelveld van informatiemanagement. Uitmondend in een einddoel: een informatieprofessional die de basisprincipes kent van het vakgebied. Zodat je optimaal kunt presteren.

Kwaliteit ontstaat niet in een dag, maar is altijd een proces van meerdere jaren. Van hoge eisen stellen tot voldoen aan hoge eisen. Daarom laten wij onze leerproducten erkennen en certificeren. Maar ook hechten wij veel waarde aan de mening van onze cursisten. We beoordelen daarom doorlopend de kwaliteit van onze organisatie en van onze opleidingen en cursussen.

https://www.nrto.nl/kwaliteit/keurmerk-behalen/Kwaliteitsbewaking

De Faculty luistert naar haar cursisten. Op basis van de input van de evaluaties bewaken wij de kwaliteit van onze opleidingen. Door middel van de constante inventarisatie van de kwaliteitsbeleving voeren we verbeteringen door in onze opleidingen en de organisatie daar omheen.

Wij doen er alles aan om aan de verwachtingen van haar cursisten te voldoen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. In dat geval kun je daarover een klacht bij ons indienen. Wij luisteren en zoeken graag samen naar een passende oplossing. In onze klachtenregeling lees je wat wij onder een klacht verstaan, hoe je een klacht kunt indienen en wat wij hiermee doen. Deze klachtenregeling betreft uitsluitend de producten en diensten van de VHIC Faculty.

Certificeringen

De VHIC Faculty beschikt over de volgende certificeringen.

Cedeo
Sinds 2001 zijn wij in het bezit van een Cedeo-certificering. Om deze Cedeo-erkenning te verkrijgen, moet de tevredenheid (gemeten als tevreden tot zeer tevreden) minimaal 80% zijn. In 2021 hebben wij een score van 95,1% behaald!

CRKBO
Wij staan ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Het CRKBO is een onafhankelijke organisatie die onderzoekt of opleidingsinstituten aan kwaliteitseisen voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een audit. Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Dankzij deze erkenning zijn onze opleidingen vrijgesteld van BTW.

NRTO 
Wij zijn lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en zijn sinds 2018 in het bezit van het NRTO keurmerk. Om dit keurmerk te verkrijgen wordt een audit uitgevoerd door een externe certificerende instantie (CIPION).  Als NRTO lid onderschrijven wij de gedragscode(s) van de NRTO.

Bekijk hier de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de VHIC Faculty.