Van Heijst Information Consulting (VHIC) – een familiebedrijf met rijke ervaring op het gebied van informatie- en archiefbeheer. 

Geschiedenis

Toen Ad van Heijst bijna vijfentwintig jaar geleden VHIC oprichtte, lag de nadruk op het optimaliseren van traditionele archieven. In het huidige tijdperk van digitale transformatie, heeft dochter Tineke van Heijst te maken met totaal andere uitdagingen.

Een ding is hetzelfde gebleven. Toegang tot de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plaats is van essentieel belang. Waar werkwijzen bij traditionele archieven vast lagen, brengen de digitale transitie én de verwerking en opslag van digitale informatie nieuwe risico’s met zich mee. Om dit goed te organiseren is kennis over werkprocessen, informatiesystemen en de bijbehorende infrastructuur van het informatielandschap cruciaal.

Missie en Visie

In tijden van digitale transformatie en een gebrek aan vertrouwen van burgers in overheden, stellen wij het ons als doel de relatie tussen overheden en burgers te verbeteren door heldere processen en robuust informatiebeheer.

De wereld van informatie is complex. Met onze producten, diensten en opleidingen creëren we overzicht en structuur. Zo helpen we overheden op eenduidige wijze informatie te organiseren zodat ze optimaal en naar tevredenheid burgers kunnen bedienen.

Directie VHIC

Sinds Tineke het stokje van haar vader in 2016 heeft overgenomen, vormt ze samen met Kees ter Poorten de directie van VHIC. Hierbij is gekozen voor een onderverdeling waarbij Kees leiding geeft aan de adviseurs en Tineke aan het archiefteam.

VHIC is een platte organisatie met korte lijnen, waardoor we vlot kunnen schakelen en oog houden op onze medewerkers, klanten, cursisten en stakeholders.

Directie VHIC
Bron van vernieuwing

In een wereld waar afscheid genomen wordt van verouderde systemen, is VHIC de bron van vernieuwing. Door te vernieuwen dragen wij bij aan duurzaam behoud van het informatielandschap. Dit doen wij aan de hand van de volgende kernwaarden:

Kernwaarden

Inspirerend

Met aansprekende cases en vernieuwende methoden inspireren wij onze stakeholders/klanten. Dit doen wij zowel in het werkveld als binnen de VHIC Faculty, tot ver daarbuiten.

Dienstbaar

In een complexe wereld helpen wij de mens in het overheidssysteem, zowel ambtenaar als burger, eenvoudig en naar tevredenheid informatie te organiseren en delen.

Deskundig

Wij zijn meesters in ons vak en geven leiding aan vernieuwing, zowel intern als bij onze stakeholders/klanten. Ruimhartig delen wij onze kennis en expertise. Zo dragen wij bij aan de professionaliteit van het vakgebied Informatiebeheer.

Het officemanament van VHIC staat dagelijks onze klanten, cursisten en sollicitanten te woord!

Heb je een vraag? Sandra, Charissa en Vera helpen je graag op weg.

Contact