Archiefstukken zijn waardeloos als ze niet zijn terug te vinden. Goede beschrijvingen zijn de sleutel tot een duurzaam archief. Maar hoe maakt en onderhoudt u een duurzaam en toegankelijk archief met zo min mogelijk moeite?

Open source webtoepassing

Een wereldwijd veelgebruikte toepassing voor het beschrijven van het archieven is ICA-AToM: een open source webtoepassing. Deze tool is gebaseerd op de standaarden van de International Council for Archives (ICA). Helaas is ICA-AToM niet in alle opzichten even gebruiksvriendelijk. Het inladen van  een reeds bestaande Excel-inventaris kan daardoor voor de nodige hoofdbrekens zorgen. Atomis is speciaal ontwikkeld om deze functionele tekortkoming op te heffen.

Besparing

Atomis maakt het mogelijk om een Excel-inventaris om te zetten in een voor ICA-AToM te importeren formaat, zonder dure conversies of handmatige acties. Veel acties die in ICA-AToM alleen één voor één kunnen worden uitgevoerd, kunnen met Atomis in bulk worden afgehandeld. Dit scheelt veel tijd en inspanning. Met de combinatie van ICA-AToM en Atomis bent u verzekerd van een goede, duurzame toegang tot uw (digitale) organisatiegeheugen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Atomis? Neem contact met ons op of download de factsheet.