Haal binnen 7 maanden het diploma ‘Leergang Adviseur Recordmanagement’!

De leergang Adviseur Recordmanagement wordt al vele jaren door ons opleidingsinstituut gegeven en we hebben in die jaren veel adviseurs recordmanagement opgeleid. Onze leergangen worden dan ook regelmatig genoemd als opleidingseis binnen het vakgebied informatiebeheer voor functies op hbo-niveau en staan binnen het vakgebied hoog aangeschreven.

In de loop van de afgelopen jaren zijn er veel vernieuwingen doorgevoerd in organisaties en is het vakgebied van informatieprofessionals mee veranderd. We merken dat een nieuwe generatie het vakgebied heeft ontdekt en na hun opleiding kiest voor een carrière in informatiemanagement. Een nieuwe generatie brengt ook nieuwe leerwensen met zich mee: er moet voldoende afwisseling met de praktijk zijn en de lessen moeten boeiend en actueel zijn. Hier zijn wij als VHIC Faculty al constant mee bezig: onze docenten worden regelmatig bijgeschoold en de meest recente werkvormen worden al gebruikt in de opleidingen.

Een andere leerwens is dat men graag snel een diploma wil hebben om te voldoen aan de wens van de (nieuwe) werkgever: snel aan de slag kunnen in de praktijk en zelfs doorgroeien naar een hogere functie met bijpassende vervolgopleiding. In sommige gevallen wordt de opleiding aangeraden of zelfs verplicht gesteld door werkgevers om de functie goed te kunnen vervullen. Dan is de wens voor een snelle opleiding nog meer aanwezig.

Om aan deze wens tegemoet te komen, bieden wij onze Leergang Adviseur Recordmanagement in het najaar van 2020 in versnelde vorm aan. De leerstof, het aantal lessen en de kwaliteit blijven hetzelfde, maar de frequentie van de lessen en de tijd voor huiswerk en eindopdrachten is gewijzigd. Het is dus wat harder werken, maar er volgt een spoedige beloning: een start op 30 oktober 2020 en een diploma-uitreiking op 27 mei 2021!

Een uitgebreid lesrooster staat hier op de website. Ook kun je je inschrijven via die pagina. De studiegids van de opleiding staat hier. Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op via faculty@vhic.nl of 088-053 5400.

Terug naar overzicht