Studiegidsen VHIC Faculty

Op deze pagina kunt u de studiegids aanvragen van de opleiding waar uw interesse naar uit gaat. Na het invullen van in aanvraagformulier ontvangt u de studiegids van uw keuze direct in uw e-mailbox.

In het aanvraagformulier vragen u enige persoonsgegevens achter te laten. Deze gegevens gebruiken wij om te analyseren welke organisaties en functiegroepen interesse hebben getoond in onze opleidingen. Lees meer over het gebruik van persoonsgegevens door VHIC in onze privacyverklaring.

Deze studiegids gaat specifiek over de leergangen van de Faculty. Leergangen waarmee u een informatiehuishouding kunt inrichten met nieuwe procedures, nieuwe rollen, taken en bevoegdheden voor medewerkers, nieuwe gegevensbronnen en nieuwe instrumenten in de vorm van informatiesystemen. Een nieuwe informatiehuishouding die u op een nieuwe manier kunt beheren.

De informatiebeheerder brengt de juiste, relevante informatie op de juiste plaats, bij de juiste persoon of groep personen,
in een optimale vorm en samenstelling, snel, accuraat en betrouwbaar. Om deze situatie te bereiken, moet in een
organisatie veel gebeuren op allerlei niveaus. Deze opleiding richt zich op de informatiebeheerder. Daar staat of valt
alles mee: op strategisch niveau kan veel bedacht worden, maar wanneer taken niet juist worden uitgevoerd, kan niet
gegarandeerd worden dat op het juiste moment betrouwbare informatie wordt geleverd.

In deze studiegids vind u het uitgebreide opleidingsprogramma. Daarnaast staat er in deze studiegids beschreven hoe de leergang is opgebouwd, welke leerresultaten er centraal staan en welke onderwerpen per lesdag het lesprogramma vormen.

De komende jaren zal er veel behoefte zijn aan informatieprofessionals die een adviesrol kunnen aannemen. Informatiehuishoudingen moeten opnieuw worden ingericht. Dit gebeurt door werkprocessen opnieuw in te richten en de daarbij behorende documenten, dossiers en zaken zo te ordenen dat er op elk moment een actueel, samenhangend overzicht is van de stand van zaken.

Als adviseur zult u met deze opleiding nieuwe vaardigheden ontwikkelen of bestaande verder uitbreiden om te kunnen functioneren in de digitale informatieomgeving. Naast het adviseren en ondersteunen van gebruikers wordt van u verwacht dat u kunt samenwerken, krtitisch meedenkt over kwaliteitsverbetering, procesmedewerkers met raad en daad terzijde staat, de bewaartermijn van afgehandelde zaken kunt vaststellen en kunt zorgen voor de overdracht naar het e-depot.
Kortom: u adviseert, instrueert, onderhandelt, geeft raad over de nieuwe informatiehuishouding, richt deze in en onderhoudt deze.

In deze studiegids vind u het uitgebreide opleidingsprogramma. Daarnaast staat er in deze studiegids beschreven hoe de leergang is opgebouwd, welke leerresultaten er centraal staan en welke onderwerpen per lesdag het lesprogramma vormen.

Het gaat niet alleen om het bewaren van de relevante informatie, maar óók om het zorgen dat met informatie in de organisatie
zorgvuldig wordt omgegaan. Aan digitale informatie kleven meer beveiligingsrisico’s dan aan papieren informatie. Digitale informatie
is immers sneller te vermenigvuldigen, te transporteren, te verminken, indien er lekken in de informatiehuishouding bestaan. En naar
deze lekken zijn kwaadwillenden (maar ook ethische hackers) continu op zoek.

Tijdens de Leergang Strategisch Informatie- en Recordmanager (LRM) op strategisch-tactisch niveau leert de recordmanager/informatiemanager de digitale informatiehuishouding in control te brengen en de risico’s die digitale informatie met zich meebrengt af te dekken. De opleiding sluit aan
op de Leergang Adviseur Recordmanagement (LARM).

"De roadmap die Van Heijst biedt, is gebaseerd op een messcherpe analyse van een problematiek die in veel organisaties heerst"

Wim Helder - Od juni 2014

Download de Roadmap