Zelfevaluatie digitale archieven nu ook in het Nederlands beschikbaar

Het meten van de betrouwbaarheid en kwaliteit van digitale archieven is weer iets gemakkelijker geworden, nu de zelfevaluatie volgens de Duitse DIN331644-standaard (oftewel het Nestor-criteria) ook in het Nederlands beschikbaar is. Dit is een resultaat van de samenwerking tussen de NCDD, Archief 2020, het Netwerk Digitaal Erfgoed en het Regionaal Historisch Centrum Limburg.

Nestor-criteria
De criteria bieden organisaties een gestandaardiseerde en praktische methode om de betrouwbaarheid te beoordelen van archieven die gericht zijn op duurzame toegankelijkheid van digitale informatie. Deze standaard is door nestor, het Duitse expertisenetwerk voor duurzame toegang, gepubliceerd als ‘Kriterien für vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive/Criteria for Trustworthy Digital Archives’. Het keurmerk bestaat uit 37 criteria waaraan voldaan moet worden. Deze kunnen echter ook gezien worden als een checklist en een handreiking die helpen bij het evalueren van de eigen organisatie en de eigen processen.

Het belang van certificering
Archieven, musea en bibliotheken beheren steeds meer digitale producten van onze samenleving en vervullen daarmee de rol van digitaal archief. Subsidiegevers en financiers, dataproducenten en depotgevers, consumenten en gebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat deze beheerders de digitale collecties die zij onder hun hoede hebben voor de lange termijn veiligstellen en toegankelijk houden. Certificering is het instrument waarmee die betrouwbaarheid en kwaliteit meetbaar en inzichtelijk kan worden gemaakt, voor de organisatie zelf en voor alle belanghebbenden.

Niveaus van certificering
De nestor-criteria maken deel uit van een Europees raamwerk van certificering op drie verschillende niveaus, in oplopende graad van complexiteit, benodigde documentatie en evaluatie: het Data Seal of Approval (DSA), het nestor-keurmerk (toetsing op DIN-standaard 31644) en ISO-certificering (standaard 16363).

Nederlandse samenwerking
Het Netwerk Digitaal ErfgoedArchief 2020RHC Limburg en de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid hebben deze vertaling ondersteund, begeleid en medegefinancierd vanuit de overtuiging dat een Nederlandse vertaling de toepasbaarheid van het nestor-keurmerk zal vergroten. Deze vertaling is een van de deelresultaten van het project Routekaart voor certificering e-depots, dat door verschillende partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed wordt uitgevoerd. Wilt u aan de slag met certificering op een van de drie niveaus? Het project ontwikkelt activiteiten om u op weg te helpen. Voor meer informatie kunt u een kijke nemen op de website van Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) via www.ncdd.nl.

Terug naar overzicht