Nieuwe S@P-publicatie over theorie, praktijk, nieuwe trends en ontwikkelingen selectie

Waardering en selectie van archieven is een thema dat de gemoederen van archivarissen al lang bezighoudt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het in 2004 verschenen jaarboek Selectie. Waardering, selectie en acquisitie van archieven het eerste jaarboek in de S@P-reeks is dat een vervolg heeft gekregen. In dit nieuwste jaarboek wordt aandacht geschonken aan de recente ideeën, modellen, strategieën en praktijken van archivarissen en andere informatiedeskundigen.

Het archieflandschap is de afgelopen decennia heel snel veranderd door het almaar toenemende gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologie. Ook het denken over uitgangspunten en doelstellingen van waardering en selectie heeft niet stilgestaan. Het jaarboek Selectie. Waardering, selectie en acquisitie van archieven van Stichting Archiefpublicaties (S@P) stamt uit 2004. De vraagstukken uit dit jaarboek houden nog steeds de archivistische gemoederen bezig. De steeds verder gaande digitalisering van de samenleving heeft de discussie alleen maar doen toenemen.

Na veertien jaar is het daarom de hoogste tijd voor een overzicht van nieuwe ontwikkelingen, praktijken en denkbeelden op dit gebied. S@P brengt daarom een vervolg uit op het eerdere Selectie-jaarboek. Het jaarboek is voor iedereen digitaal en kosteloos te raadplegen op de website van de KVAN/BRAIN.

Ad van Heijst

Terug naar overzicht