Invoering Wet elektronische publicaties (Wep)

Per 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Door de nieuwe wet is het voor overheidsorganisaties verplicht geworden om officiële publicaties online te zetten op de website www.officielebekendmakingen.nl. Uiteenlopende wetgeving met betrekking tot overheidscommunicatie is hiermee gelijkgetrokken en gestandaardiseerd. Via Officiële Bekendmakingen is het voor de burger mogelijk geworden om via één online platform alle regelingen, bekendmakingen en mededelingen van de overheid terug te vinden.

Door de wetswijziging is het niet meer verplicht om officiële publicaties (ook) af te drukken in een lokaal dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Toegankelijkheid voor iedere burger staat echter centraal. Wanneer een gemeente ervoor kiest om te stoppen met thuisbezorgde papieren publicaties, dient er voor hen met beperkte digitale middelen en/of vaardigheden een fysieke locatie ingericht te worden waar men overheidscommunicatie kan opvragen, inzien en zo nodig uitgelegd kan krijgen.

Het uploaden van overheidscommunicatie naar officielebekendmakingen.nl gaat via DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties), een centrale voorziening beheerd door KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties). In juni 2021 kwamen twee nieuwe e-learning modules beschikbaar om decentrale overheden te ondersteunen bij het gebruik van DROP.

Door Mies Franken


Bronnen

Digitale Overheid. (2021, 2 juli). Wet elektronische publicaties (WEP) per 1 juli van kracht. https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/wet-elektronische-publicaties-wep-per-1-juli-van-kracht/

Otter, R. den (2021, 2 juli). De invoering van de Wet elektronische publicaties. Omgevingsweb. https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/de-invoering-van-de-wet-elektronische-publicaties/

Veer, J. van der (2021, 21 juni). Bekendmakingen in de Stadsberichten blijven voorlopig te lezen in De Stad Amersfoort. De Stad Amersfoort. https://www.destadamersfoort.nl/lokaal/maatschappelijk/691203/bekendmakingen-in-de-stadsberichten-blijven-voorlopig-te-lezen-

VNG. (2021, 15 april). Bent u voorbereid op de Wet elektronische publicaties? https://vng.nl/nieuws/bent-u-voorbereid-op-de-wet-elektronische-publicaties

Terug naar overzicht