Roadmap voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze verordening vervangt de huidige Privacyrichtlijn die in Nederland is geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is van toepassing op publieke én private organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dit vergt van die organisaties een aantal organisatorische veranderingen. De implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarvoor organisaties tot 25 mei 2018 de tijd hebben, is een behoorlijke uitdaging voor alle organisaties die eraan moeten voldoen. VHIC heeft daarom een Roadmap voor de implementatie van de AVG opgesteld. 

Roadmap

Met deze Roadmap voor de implementatie van de AVG biedt VHIC inzicht in de stappen die hiervoor genomen moeten worden. Wij stellen dit stappenplan gratis beschikbaar om organisaties op weg te helpen. Graag horen wij van u hoe er binnen uw organisatie wordt gewerkt aan de implementatie van de AVG en wanneer deze van kracht is ook hoe u de verwerking van persoonsgegevens binnen uw organisatie in lijn houdt met de AVG. Ook horen we graag ervaringen van organisaties die dit stappenplan in de praktijk brengen.

Download: Roadmap voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Cursusmogelijkheden: Hoe kunt u goed op de hoogte blijven van de wet- en regelgeving rondom de AVG?

Tijdens onze cursus Privacy en bescherming van (persoons)gegevens of Praktijkdagen informatiewet- en regelgeving leert u alles wat u moet weten als informatieprofessional over de AVG.

Klaar voor de toekomst?

Bent u een CISO of verantwoordelijk voor de technische informatiebeveiliging van persoonsgegevens? Krijg grip op de gegevensverwerking en zorg dat u uw informatiehuishouding op orde heeft.

Terug naar overzicht