VHIC biedt een eenvoudig instrument om (kandidaat)raadsleden te screenen

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijk moment omdat op dat moment nieuwe raadsleden worden aangesteld binnen de gemeentelijke organisatie.

Raadsleden hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in de lokale democratie. Zij bepalen immers de beleidspunten van de gemeente en zij controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. Daarnaast maken leden van de gemeenteraad de begroting en controleren ze het financiële jaarverslag van de gemeente.

Ethisch en integer handelen ligt aan de basis van een goed functionerende overheid. Het is daarom van belang dat ook de toekomstige raadsleden worden getoetst op integriteit. Niet vanuit een basis van wantrouwen maar vanuit het vertrouwen dat een gemeente op de integriteit van de raadsleden kan bouwen ook als voorbeeldfunctie naar de rest van de gemeentelijke organisatie.

VHIC heeft een bewezen tool die u kan helpen deze toets uit te voeren. Heel gemakkelijk inzetbaar als screening van uw (toekomstige) raadsleden.  Uiteraard ook inzetbaar voor de hele organisatie.

Voor meer informatie maken wij graag een afspraak met u. Neem contact met ons op via (088) 053 5400.


Wilt u breder dan alleen voor (toekomstig) raadsleden aan de slag met ethiek en integriteit in uw organisatie? Wij vertellen u graag meer over ons integriteitsmanagementsysteem ENI. Door inzet van dit systeem krijgt u grip en inzicht op waar uw organisatie staat op deze thema’s en maakt u verbeterpunten op dit vlak meetbaar en concreet. Meer informatie over ENI vindt u op Integriteitsmanagementsysteem ENI.

Terug naar overzicht