Ethisch en integer handelen is de kern van een goed functionerende gemeentelijke organisatie. Het ontbreken daarvan gaat gepaard met grote risico’s. Ethiek en integriteit is vastgelegd in een veelheid aan wet- en regelgeving, normenkaders en eigen intern beleid. Met behulp van het ENI Framework krijgt u inzicht en grip op ethisch en integer handelen binnen uw organisatie. Dit stelt u in staat concrete verbeteracties uit te zetten in uw organisatie en vervolgens te meten wat het effect hiervan is. Een eenvoudige en effectieve wijze van organiseren en managen, waarmee u de kwaliteit van integriteitsmanagement binnen uw organisatie verhoogt. Ook stelt het systeem de gemeente eenvoudig in staat, zowel intern als extern verantwoording af te leggen.

Het ENI Framework is een belangrijk managementinstrument om risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Beleid, taken en verantwoordelijkheden, normenkaders en inzicht in risico’s komen in dit systeem bijeen. Daarbij wordt de huidige situatie van uw organisatie centraal gesteld en het ambitieniveau bepaald. Zo helpt het ENI Framework u om op korte en lange termijn risico’s juist in te schatten en integer handelen te bevorderen. Het ENI Framework

Het Ethiek en Integriteits (ENI) Framework is – in combinatie met het Recourse GRC pakket – een kant en klaar integriteitsmanagementsysteem dat u in staat stelt om in korte tijd:
– Vast te stellen in hoeverre uw organisatie voldoet aan de geldende eisen met betrekking tot ethiek en integriteit;
– Een Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus in te richten waarmee door het formuleren van concrete verbeteracties gericht de kwaliteit van uw organisatie op het gebied van ethiek en integriteit naar een hoger plan kan worden gebracht;
– Te rapporteren over de staat van ethiek en integriteit met betrekking tot de geldende wet- en regelgeving en alle relevante normenkaders zoals het Stimuleringskader Integere Organisaties (SIO) inclusief het eigen interne beleid (zoals bijvoorbeeld de interne gedragscode).
– Door het cluseren van maatregelen en rekening te houden met bestaand beleid, bespaart u veel werk.
Kortom, het ENI Framework maakt ethisch en integer handelen meetbaar, concreet en bestuurbaar. Voor de eigen organisatie en voor de buitenwereld.

Meer weten over ENI?

Bekijk dan de factsheet ENI of neem contact met ons op. Onze ervaren adviseurs vertellen u graag meer over ENI en ondersteunen u graag bij de inrichting van uw integriteitsmanagementsysteem.

Effectief sturen dankzij een cockpit met de juiste metertjes? Wij helpen u graag.

088 – 053 5400 | info@vhic.nl