Zaaktype/werkproces i-Navigator voor vergaderstukken

Beste Zaalberg,

Welk werkproces/welke werkprocessen uit de i Navigator kunnen gebruikt worden voor de volgende vergaderstukken die aan onze gemeente worden toegestuurd (en waarover een voorstel aan het college wordt gemaakt):
– Portefeuillehoudersoverleggen, Algemeen Bestuur enz van de samenwerking van gemeenten waarvan wij deel uitmaken (Geen gemeenschappelijke regeling)
– aandeelhoudersvergaderingen
– Vergaderstukken Veiligheidsregio een GGD

Antwoord:

Voor aandeelhoudersvergaderingen en vergaderstukken van derde partijen kunt u het beste gebruik maken van het proces ‘Overlegplatform beheer’.
Voor vergaderstukken van een samenwerkingsverband bestaat het proces ‘Samenwerkingsverband beheer’. Dat geldt ook andere stukken die u van deze partijen krijgt (begrotingen, jaarrekeningen e.d.).
Als u zelf verantwoordelijk bent voor het archief van het samenwerkingsverband (het secretariaat ligt bij de gemeente Nunspeet) dient u naar de zaaktypen te kijken alsof u voor ie organisatie werkt.
Met andere woorden: als er een vergadering is voor van het algemeen bestuur dient u te kiezen voor ‘Bestuurlijke verslaglegging raad’ en als het dagelijks bestuur vergadert ‘Bestuurlijke verslaglegging college’.

Overigens kunt u deze vragen het beste stellen aan de helpdesk van het model-DSP: helpdesk.dsp@sdu.nl.
Het adres kunt u ook vinden in de i-Navigator onder Help>mail helpdesk.

Terug naar overzicht