Woningkaarten

Beste Zaalberg,

Hoe lang blijft informatie uit de woningkaarten niet openbaar?

Antwoord:

Woningkaarten zijn kaarten met gegevens over de bewoners van een woning die in ladekasten waren geordend: alfabetisch op straatnaam en vervolgens op huisnummer. De woningkaarten zijn/waren een onderdeel van de bevolkingsadministratie.

De woningkaarten werden verplicht ingevoerd met de invoering van het persoonskaartensysteem omdat men er behoefte had aan had om ook een overzicht van bewoners per woning te hebben. Op de woningkaarten staan over het algemeen alleen de hoofdbewoners vermeld. De woningkaarten zijn openbaar geworden 20 jaar na afsluiting van het systeem. Dat betekent dat bij de meeste gemeenten de woningkaarten inmiddels openbaar zijn.

De enige uitzondering daarop zijn de woningkaarten waar bewust door de gemeente een beperking van de openbaarheid is opgelegd. Dan worden de kaarten pas openbaar na afloop van die beperking.

Er ligt hier echter wel een privacy-vraagstuk: doordat er persoonsgegevens op deze kaarten staan, kan de gemeente niet zomaar de gegevens verstrekken. In principe mogen de namen van de personen op de kaarten niet zomaar gedeeld worden. Dat betekent dat indien de kaarten worden opgevraagd de namen van de betrokkenen moeten worden geanonimiseerd. U kunt zich dan ook afvragen of het veel zin heeft dat de kaarten openbaar zijn, aangezien het doel van de kaarten was het verkrijgen van inzicht over de (hoofd)bewoners van de woningen. Maar dat is vraagstuk waar u geen invloed op heeft. U dient zich alleen te richten op de vraag in welke vorm de woningkaarten ook daadwerkelijk mogen worden verstrekt aan aanvragers.

 

Terug naar overzicht