Einde samenwerking VHIC en Visma Roxit

Na een succesvolle periode van tien jaar eindigt per 1 mei a.s. de strategische samenwerking tussen VHIC en Visma Roxit. Sinds 2012 was VHIC technisch implementatiepartner voor het zaaksysteem Rx.Enterprise, daarnaast verzorgde VHIC ook trainingen en ondersteuning bij de verdere doorontwikkeling van Rx.Enterprise. Samen werd zo de basis gelegd voor vele succesvolle implementaties bij klanten.

Kees ter Poorten, directeur bij VHIC B.V. “Tien jaar geleden zijn we een strategische samenwerking met de rechtsvoorganger van Visma Roxit aangegaan, waarbij VHIC een verbindende schakel vormde tussen de softwareontwikkelaars van Rx.Enterprise en de klanten waar het zaaksysteem werd geïmplementeerd. In deze tien jaar hebben we gezamenlijk met Visma Roxit vele succesvolle implementaties verzorgd. We zijn Visma Roxit erkentelijk voor  de samenwerking, maar met de nieuwe toekomstvisie rondom Rx.Enterprise is dit een natuurlijk moment om deze af te ronden en ieder onze eigen weg te gaan. Wij zullen klanten blijven ondersteunen en ons daarnaast op een verdere diversificatie van onze dienstverlening op het gebied van informatie- en archiefbeheer richten.”

Klaas van den Bosch, directeur Projecten bij Visma Roxit Als Visma Roxit kijken we terug op een succesvolle samenwerking met VHIC in de afgelopen 10 jaar. We hebben vele implementaties van het zaaksysteem Rx.Enterprise bij diverse overheidsorganisaties samen naar tevredenheid uitgevoerd. In die periode hebben wij een grote bijdrage geleverd aan de digitale transformatie van papier naar digitaal zaakgericht werken. Dit niet alleen met als doel om bij te dragen aan een betere samenleving, maar ook met het oog op een optimale digitale dienstverlening van onze klanten aan hun inwoners en bedrijven.”

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Over VHIC

VHIC is een adviesbureau dat organisaties helpt hun informatiehuishouding op orde te brengen en te houden en door te ontwikkelen richting de toekomst. Wat we adviseren, kunnen we ook leren en toepassen: denken, leren en doen. Dit vertaalt zich in onderzoek en strategisch advies over informatie- en archiefbeheer, het uitvoeren van audits, opleidings- en trainingsactiviteiten en operationele ondersteuning onder meer op het gebied van functioneel beheer, postregistratie en archiefbewerking.

Over Visma Roxit

Visma Roxit wil een waardevolle bijdrage leveren aan onze samenleving. Dit doen wij door het werk van onze klanten te verbeteren met innovatieve cloudoplossingen die aansluiten op domeinkennis. Met onze oplossingen voor vergunningverlening, toezicht & handhaving, planvorming, bodem en ondergrondse infrastructuur dragen wij bij aan de inrichting en het beheer van onze fysieke leefomgeving. ​​​​​​​Onze oplossingen voor zaakafhandeling, besluitvorming, klantcontact en communicatie bieden generieke ondersteuning aan de bedrijfsvoering. Onze klanten bestaan uit gemeenten, provincies, waterschappen, netwerkbeheerders en zelfstandige bestuursorganen.

Terug naar overzicht