Vraag over Handreiking Selectielijst 2020 (paragraaf 5.6.1 irt AVG)

Beste Zaalberg,

Bij vaststelling van de gemeentelijke Selectielijst 2020 is door de VNG gecommuniceerd dat korte (praktische) vragen over deze lijst kunnen worden gesteld aan de digitale consultant van VHIC, Zaalberg. Om deze reden stuur ik u mijn vraag.

In de Handreiking Selectielijst 2020 (volgens mij met medewerking van VHIC ontstaan) staat in de laatste alinea van paragraaf 5.6.1 dat ‘de AVG […] spreekt van een bewaartermijn [van ik neem aan: persoonsgegevens] van maximaal twee jaar na het vervallen van het bedrijfsbelang, of de uitvoering van een wettelijke taak’.

Kunt u mij vertellen waar bovenstaand citaat precies aan is ontleend? Oftewel, op welk artikel uit de AVG (of UAVG) dit precies is gebaseerd?

Ik heb hier uiteraard ook zelf naar gezocht in de AVG en UAVG, maar zonder resultaat. Wellicht heeft betreffend citaat van doen met het inmiddels ingetrokken Vrijstellingsbesluit Wbp? En is betreffende citaat in de Handreiking Selectielijst 2020 per ongeluk blijven staan?

Antwoord: 

Het citaat waar u naar verwijst staat niet letterlijk in de AVG. Het is inderdaad een termijn die stamt uit het inmiddels vervallen Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens.

De Algemene verordening gegevensbescherming bevat zelf geen bewaartermijn anders dan de bepaling dat persoonsgegevens verplicht verwijderd moeten worden als de noodzaak van het bewaren van die persoonsgegevens vervallen is.

Na vervallen van het Vrijstellingsbesluit is de vraag voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wat er gedaan moest worden met de daarin genoemde bewaartermijnen. De AP heeft aangegeven dat die bewaartermijnen als ‘redelijk’ konden worden beschouwd en dus nog gebruikt mochten worden. Vandaar dat de selectielijst werkt met deze bewaartermijnen en dat ook de termijn van 2 jaar is meegenomen in een aantal risicoanalyses. De tekst onder paragraaf 5.6.1 is daarom op die manier opgesteld.

Omdat wij realiseren dat deze tekst niet correct is, zal bij een volgende versie van de selectielijst dan ook de handreiking worden aangepast en zal dit citaat anders worden geformuleerd.

 

 

 

Terug naar overzicht