Visie DIV-medewerker van de toekomst

Beste Zaalberg,

Als gemeente bezinnen we ons op een transitie van het team DIV.

Van analoog naar digitaal, van afwachtend achteraan het proces meer dynamisch vooraan in diezelfde processen.

Mijn vraag; Heeft de VHIC een visie op de DIV-medewerker van de toekomst waarin competenties ter sprake komen? Wellicht in de vorm van een notitie?

Antwoord: 

Binnen VHIC hebben we geen Whitepaper die specifiek ingaat op de toekomst van de DIV medewerker. Wel hebben we een Whitepaper beschikbaar waarin we onze visie op de informatiehuishouding uiteen zetten en in het laatste hoofdstuk van dit Whitepaper gaan we in op de nieuwe rollen, taken en functies die samenhangen met de digitale informatiehuishouding en het beheer en behoud daarvan. We pleiten daarin voor zogenaamde informatiecoaches die alle medewerkers in de organisatie coachen op het gebied van het omgaan met digitale informatie. Via deze link vindt u de Whitepaper.

Daarnaast verwijzen wij in onze trainingen over de toekomst van informatiebeheer en de veranderende rol van de informatiespecialist naar het rapport van Future Lab. Zij hebben in opdracht van het Rijk (het Rijksprogramma voor Duurzame Digitale Informatiehuishouding – de RDDI) een toekomstvisie geschreven op de informatiefuncties. Dit rapport geeft inzicht in de manieren waarop de overheid informatie gebruikt nu en in de toekomst. Het schetst enerzijds de externe ontwikkelingen die invloed hebben op de informatiefunctie en anderzijds schetst het negen type functies die in het informatiewerkgebied zullen ontstaan. Het rapport is wel conceptueel dus het biedt geen concrete aanknopingspunten om de informatiefuncties in te richten. Een korte samenvatting is te vinden in het filmpje over het rapport van de RDDI: Future Lab | Projecten | Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding. Ook is er een special uitgegeven de iBestuur waarin het rapport in artikelen wordt behandeld: https://magazine.ibestuur.nl/future_lab/cover

Binnen RDDI is ook gewerkt aan kenniskaarten waarin op basis van verschillende denksessies in kaart is gebracht welke competenties nodig zijn voor de informatieprofessionals. Deze zijn op drie niveaus: operationeel, tactisch en strategisch en deze zijn gebundeld in het rapport ‘Stevig in Ontwikkeling’.

Deze rapporten geven een goed beeld van hoe ons vakgebied zich ontwikkelt en welke vaardigheden, kennis en competenties daarbij horen.

Terug naar overzicht