Vernietingstermijn dossiers bijstandsclienten

Beste Zaalberg,

Wat is de vernietigingstermijn van de dossiers van bijstandscliënten?

Antwoord: 

De selectielijst 2012 bestaat niet als zodanig. De officiële naam is namelijk ‘Selectielijst 1996, actualisatie 2012’. In 2012 is dus de selectielijst 1996 opnieuw vastgesteld waardoor uw besluit over de terugzetting van de bewaartermijn van 7 jaar nog steeds geldig is.

Echter, dat besluit is niet meer nodig. De bewaartermijn van 20 jaar was gebaseerd op de Wet Boete en Maatregelen. Deze wet bestaat echter al jaren niet meer (deze is in 2006 vervallen) . De verplichting om bijstandsdossiers 20 jaar te bewaren, bestaat dus ook al heel wat jaren niet meer. Dat betekent dat u vanaf 2006 gewoon de bewaartermijn van 7 jaar kan aanhouden en vanaf 2017 de termijn van 10 jaar.

 

Terug naar overzicht