Naar een centraal verwerkingsregister met de i-Navigator

Heeft u al een compleet én actueel verwerkingsregister? Tijdens de cursus ‘Naar een centraal verwerkingsregister met de i-Navigator’ leert u in een dag hoe u de i-Navigator kunt inzetten als centraal referentiepunt voor alle documentatie die u op orde moet hebben om te voldoen aan de verplichtingen onder de AVG. 

Onder het nieuwe regime van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient iedere organisatie een overzicht te hebben van alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaats vinden in de organisatie. Dit verwerkingsregister moet actueel zijn en alle aanvullende informatie bevatten die gerelateerd is aan de verwerkingen. Een monnikenwerk als u dit in uw eigen organisatie proces voor proces moet nalopen.

Voor elk proces waarin het vanuit de aard van het proces nodig kan zijn om persoonsgegevens te verwerken, zijn in het Model-DSP de relevante AVG-gerelateerde metadata ingevuld. De cursus ‘Naar een centraal verwerkingsregister met de i-Navigator’ leert u in een dag hoe u de i-Navigator kunt inzetten als centraal referentiepunt voor alle documentatie die u op orde moet hebben om te voldoen aan de verplichtingen onder de AVG. Zo heeft u altijd een compleet én actueel verwerkingsregister en kunt u op ieder moment aan uw verplichtingen voldoen. Of het nu gaat om een verzoek of controle vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer een betrokkene een beroep doet op zijn of haar rechten onder de AVG of wanneer zich een datalek voordoet.

Wanneer? Dinsdag 3 juli
Waar? Utrecht
Voor wie? Iedereen die betrokken is bij de implementatie van de AVG en het opzetten van een verwerkingsregister.

Inschrijven en meer informatie

Terug naar overzicht