Update Model-DSP’s – Extra velden AVG

Extra i-Navigator velden AVG

Uit de vele reacties en vragen met betrekking tot de uitbreiding van de model-DSP’s tot een verwerkingsregister blijkt dat de DSP-invalshoek gewaardeerd wordt als basis voor het ‘implementeren van de AVG’.

Het intensieve gebruik leidt uiteraard tot nieuwe inzichten en wensen met betrekking tot nieuwe functionaliteit. Daarnaast heeft de redactie de AVG-inrichting van de i-Navigator inmiddels getoetst aan de Privacy Baseline van het CIP (Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming) en deze toetsing heeft ook geleid tot enige wijzigingsvoorstellen. Om hieraan tegemoet te komen, komt er in april een update uit van de i-Navigator (wederom in de vorm van een RUP) waarin de volgende mogelijkheden zijn toegevoegd:

  • Voor alle ‘grijze’ velden met model-content komen ook witte velden waarin de lokale situatie kan worden vastgelegd indien die afwijkt van de modelsituatie.
  • Er komt een module ‘partners’ waarin de ketenpartners en de verwerkers kunnen worden vastgelegd. Per verwerker kan hier worden aangegeven of er een verwerkingsovereenkomst is en waar deze is te vinden.
  • Er komt een koppeltabel tussen processen en partners waarin per proces en per partner kan worden aangegeven of de partner een bron of ontvanger is van persoonsgegevens met betrekking tot dat proces.
  • Enkele extra witte velden voor velden waarvoor nu vaak lokaal kernmerken worden aangemaakt.

Terug naar overzicht