Vernietigingstermijn salarisspecificatie/loonstroken

Beste Zaalberg,

Inkomsten participatiewet en Inkomsten IOAW/IOAZ. Hiervoor worden zaaktypes aangemaakt. Het gaat hier om salarisspecificatie/loonstroken.
Mogen deze na 10 jaar worden vernietigd?

Antwoord: 

Ja, de rechtmatigheidsformulieren inclusief salarisstroken kunnen na 10 jaar worden vernietigd. In het Model-DSP maakt dat onderdeel uit van zaaktype B0914 ‘Bijstand rechtmatigheidsformulier’, B0647 ‘IOAW rechtmatigheidsformulier’ en B0979 ‘IOAZ rechtmatigheidsformulier’.

 

 

 

Terug naar overzicht