Verbonden partijen

Beste Zaalberg,

In de i-Navigator kan ik geen zaaktype vinden voor Verbonden partijen.
Kunt u mij adviseren welk zaaktype hiervoor gebruikt kan worden?
In het taakveld Algemeen Bestuur – bestuurlijke samenwerking vind ik wel gemeenschappelijke regeling, maar dat is toch wat anders. Het gaat bij verbonden partijen om bestuurlijke en financiële belangen

Antwoord:

Voor verbonden partijen heeft u een aantal mogelijkheden:
1. Zoals u zelf al aangeeft kan een verbonden partij een gemeenschappelijk regeling zijn. Dan zijn de werkprocessen ‘Gemeenschappelijke regeling B0017’, ‘Gemeenschappelijke regeling uittreding B1752’ en ‘Gemeenschappelijke regeling beheer B1119’
2. Het kan gaan om een samenwerkingsverband (niet zijnde een GR). Dan zijn de werkprocessen ‘Samenwerkingsovereenkomst B1120’, ‘Samenwerkingsovereenkomst beëindiging B1789’ en ‘Samenwerkingsovereenkomst beheer B1414’.
3. Het kan gaan over documenten van partijen die taken voor u uitvoeren en waarvoor u bijvoorbeeld de begroting of jaarrekening moet goedkeuren: daarvoor bestaat ‘Overlegplatform beheer B1638’

Volgens ons zijn dat de processen die u in de verschillende situaties nodig heeft.

 

Terug naar overzicht