Selectielijst e-mailbewaring

Beste Zaalberg,

Gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld zich aan te sluiten bij de vast te stellen nieuwe selectielijst voor e-mailbewaring (volgens de Capstone methodiek). Dat kan tot 17 oktober.

Mijn vraag is nu: Als onze gemeente besluit om niet op dit moment aan te sluiten, wanneer is dan het volgende moment waarop dat kan?

Kunnen we zelf op een eigen gekozen moment alsnog beslissen om deze selectielijst te gaan hanteren en zo ja, is daar dan een besluit voor nodig van het SIO? Of zijn wij gebonden aan een nieuw moment waarop (een actualisatie van) de selectielijst landelijk wordt vastgesteld? Of zit het nog weer anders?

Antwoord:

Dit soort procedurele vragen kunt u het beste bij de VNG stellen: archief@vng.nl

In uw geval hebben ze een standaardantwoord op de meest gestelde vragen. Dit vindt u hieronder:

  1. Waarom is gekozen voor een korte beslistermijn voor het aansluiten bij de Ontwerpselectielijst e-mailbewaring? Kan na de deadline 17 oktober nog aangesloten worden?

Deze ontwerpselectielijst is op verzoek van de grote gemeenten opgesteld en geldt als een innovatie. Het uitgangspunt is dus niet dat alle gemeenten hierbij moeten aansluiten; de mogelijkheid hiertoe wordt geboden. Bij gebleken succes zal de Selectielijst e-mailbewaring geïntegreerd worden in de generieke Selectielijst gemeentelijke en intergemeentelijke organen, of apart worden voortgezet. 

Overige gemeenten kunnen deze ontwikkeling afwachten of nu ervoor kiezen aan te sluiten op de Selectielijst e-mailbewaring. Daartoe moeten zij vóór die datum het goedkeurings- en machtigingsformulier indienen. Daarna gaat de VNG de procedure in namens de gemeenten en intergemeentelijke organen die de VNG hebben gemachtigd.

Terug naar overzicht