Overlijden registers

Beste Zaalberg,

Onderstaande vraag komt bij onze gemeente binnen, mijn vraag zijn deze gegevens openbaar?

“Voor onze lijst op Yory.nl (een site met tips voor stamboomonderzoek) ben ik bezig met het inventariseren van welke gemeenten er nog doodsbriefjes (ook wel verklaringen van overlijden genoemd) en doodsoorzakenregisters (ook wel staat G of lijst van ingeschrevenen in het sterfteregister genoemd) bewaard zijn gebleven.”.

Weten jullie of er toevallig nog (voormalige) gemeenten binnen jullie werkgebied zijn, waarvan deze bronnen ook bewaard zijn gebleven? Mogelijk zijn bepaalde archieven nog niet geïnventariseerd of liggen deze bronnen nog bij de archiefvormer (gemeente).

Antwoord: 

Overlijdensverklaringen zijn na 5 jaar vernietigbaar; zie Stukkenlijst 2012. Hierin staat ook de doodsoorzaak vermeld. Uit mijn werkgebied [voornamelijk Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant] ken ik geen gemeentearchieven die de documenten hebben bewaard. Het raadplegen van archiefinventarissen van gemeenten is de snelste manier om te controleren of en waar nog overlijdensverklaringen zijn bewaard. Doodsoorzakenregisters heb ik nog nooit aangetroffen. Vermelden deze registers ook persoonsgegevens? Aangezien beide documenttypen over gestorven personen gaan is de AGV hier niet van toepassing. Ik denk dat beide documenten, afhankelijk van de ouderdom, openbaar zijn. Ik zou hier net als bij overlijdensakten een beperking van 50 jaar na overlijden op toepassen.

Terug naar overzicht