Onderzoek woonwagenlocaties

Beste Zaalberg,

Onderzoek naar woonwagenstandplaatsen, hoe lang moeten we die bewaren?

Antwoord:

Een onderzoek naar woonwagens heeft een onderliggende reden. U dient zich dus af te vragen wat er precies wordt onderzocht en waar dat rapport voor wordt gebuikt.

In dit geval kan het onderzoek gericht zijn op het onderhoud van de woonwagens. Dan heeft dat te maken met of het onderhoud van de woonwagens (V 5 jaar) of met een toezicht- of handhavingszaak (V 5 jaar/V 10 jaar).

Ik denk dat u hier echter te maken heeft met een onderzoek die erop gericht is of de standplaats van de woonwagens opgeheven, veranderd of voortgezet moet worden. Dan heeft u dus te maken met een onderzoeksstuk dat gebruikt wordt bij het bepalen van beleid.

Waarschijnlijk valt uw onderzoek onder resultaat 4.1.1 van de selectielijst ‘Evaluatie van beleid met externe werking’ of onder ‘ resultaat 2.1.1 ‘Beleid met externe werking’: Blijven bewaren.

 

Terug naar overzicht