Kernteam Innovatielab maakt tekstberichten toegankelijk

Door Paul van den Akker, Nationaal Archief

Vrijwel dagelijks zijn er berichten over de slechte staat van duurzame toegankelijkheid van tekstberichten. De roep vanuit de maatschappij om hier iets aan te doen wordt steeds groter. De uitdaging is groot. Denk bijvoorbeeld aan het doorzoekbaar maken van het exponentieel groeiende volume aan tekstberichten of het selecteren van belangrijke berichten via Artificial Intelligence. Het Nationaal Archief start daarom vanuit het project Open op Orde het Innovatielab Tekstberichten. Doelstelling is om vrije denkers met affiniteit met het vakgebied informatiehuishouding bij elkaar te brengen, die willen bijdragen aan een open en transparante overheid. Een klein gedreven kernteam werkt aan toekomstbestendige oplossingen voor de duurzame toegankelijkheid van e-mail en chatberichten zoals WhatsApp, sms en Signal. Actuele vraagstukken bij de Rijksoverheid rondom de duurzame toegankelijkheid van tekstberichten vormen het uitgangspunt. Er is bewust voor gekozen om e-mail en chatberichten samen in het Lab onder te brengen, omdat de inhoudelijke uitdagingen en mogelijke oplossingen veel overeenkomsten vertonen. “Je hoeft nog geen expert te zijn op het gebied van e-mailarchivering of chatberichten, maar reken erop dat je dat na afloop wel bent”, zegt enthousiaste projectleider Paul van den Akker in een oproep voor belangstellenden voor het Kernteam.

Het Kernteam Innovatielab is inmiddels samengesteld en op donderdag 6 april vond de Grand Opening van het Innovatielab Tekstberichten plaats. Tijdens de opening is het Kernteam voorgesteld aan aanwezigen uit het innovatienetwerk (100+ mensen uit veel verschillende organisaties). Dat innovatienetwerk onderzoekt vernieuwende oplossingen voor actuele vraagstukken bij rijksoverheidsorganisaties binnen een praktijk- en toekomstgerichte experimenteeromgeving gebaseerd op de principes van Design Thinking. Het probleem wordt multidisciplinair benaderd waarbij het vraagstuk van organisaties en de behoeften van gebruikers centraal staan. Rondom het Innovatielab wordt een innovatienetwerk opgebouwd waar vanuit het onderwerp wordt benaderd.

Voor onorthodoxe oplossingen zijn meerdere invalshoeken nodig: proces, techniek, cultuur, gedrag en kennis. “In het Innovatielab Tekstberichten werken deze disciplines praktijkgericht samen om tot baanbrekende resultaten te komen”, legt Paul van den Akker uit. Verschillende organisaties, zoals de TU Delft, de Politie, de stelselpartijen Open op Orde en verschillende ministeries hebben al aangegeven hun kennis en expertise in het Lab in te willen inbrengen.

Updates worden regelmatig gedeeld via het KIA platvorm. Kijk hiervoor op: Innovatielab Informatiehuishouding · KIA (pleio.nl)

 

Terug naar overzicht