Maakt de factuur onderdeel uit van de verantwoording Europese subsidie?

Beste Zaalberg,

De facturen vallen onder Betalen en innen. De bewaartermijn onder 18.1 is 7 jaar, met uitzondering van onroerend goed in 18.1.1 en 18.1.3 die een bewaartermijn hebben van 10 jaar.
Europese subsidie (23) kan een andere, langere bewaartermijn hebben dan de overige subsidie. Is de factuur onderdeel van de verantwoording van de Europese subsidie, zodat deze een langere bewaartermijn heeft of valt de factuur onder Betalen en innen met een bewaartermijn van 7 jaar.

Antwoord:

Voor facturen die behoren bij de verantwoording van Europese subsidies geldt een langere bewaartermijn. De afdeling Financiën heeft vaak geen zicht op de facturen die nodig zijn voor deze verantwoording. Daarom wordt voor deze facturen een aparte administratie gevoerd of een schaduwarchief bijgehouden. In de selectielijst is dit tot uitdrukking gebracht onder procestype ‘Voorziening aanvragen’, resultaat 23.1.1  .

Terug naar overzicht