Instellen SIO

Beste Zaalberg,

Is bij het instellen van een SIO de aanwijzing in een besluit informatiebeheer voldoende of moet er ook specifiek een instellingsbesluit komen ondertekend door het college?

Antwoord:

Het instellen van een Strategisch Informatie Overleg is een MT-besluit of een Collegebesluit, afhankelijk van de mandatering binnen uw gemeente. U dient wel uw beheerregelingen aan te passen. Het Besluit Informatiebeheer bestaat sinds een aantal jaren niet meer. De VNG heeft daar in 2017 nieuwe modellen voorgemaakt:

Actualisering Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen i.v.m. de Aanpassingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren | VNG

Voor het inrichten van een SIO bestaat ook een handreiking: 20150217-handreiking-strategisch-informatie-overleg.pdf (vng.nl)

Ik adviseer u deze handreiking te volgen.

Terug naar overzicht