Incidentmeldingen provincie

Beste Zaalberg,

Ik heb een vraag over de provinciale bewaartermijn van het zaaktype Incident meldingen behandelen (zaaktype 07 op de Pleio-site van de Omgevingswet). Op Pleio site staat: behandelen van milieuklachten V10 jaar waarbij ze verwijzen naar nr. 46 uit de provinciale selectielijst en het behandelen van meldingen over bodemverontreiniging B waarbij ze verwijzen naar nr. 24 uit de provinciale selectielijst. Echter geeft nr. 24 aan: Het gaat hier onder meer om vergunningen, ontheffingen, meldingen op het gebied van water-, bodem-, luchtverontreiniging en geluidbescherming.

Mijn vraag is nu moeten klachten/meldingen m.b.t. water, boden, lucht en geluid bewaard worden op basis van nr. 24 of vernietigd worden op basis van nr. 46?

Antwoord: 

Ik weet niet wie de matching heef gemaakt met proces 24 en 46 uit de provinciale selectielijst.

Proces 24 gaat over het verlenen van vergunningen.

Proces 46 gaat over het behandelen van klachten en verzoeken maar dan op organisatieniveau en niet op uitvoerend niveau. Bij dat proces worden voorbeeld als WOO-verzoeken, burgerbrieven en verzoeken onder AVG genoemd, geen incidentmeldingen.

Beide processen lijken niet te kloppen.

Het lijkt beter om aan te sluiten bij proces 29 (V 20 jaar) en Proces 31 als het over bodemverontreiniging gaat (B). De meldingen waarover gesproken wordt zullen vanuit de toezichthoudende taak van de provincie (om omgevingsdienst) worden afgehandeld.

Eventueel kunt u ook verwijzen naar proces 32 en 33 als de meldingen niets te maken hebben met (controle op) omgevingsvergunningen, maar aangezien het hier gaat over de Omgevingswet lijkt de eerst optie beter.

 

Terug naar overzicht