BUS-melding

Beste Zaalberg,

Welk proces kunnen we gebruiken wanneer de gemeente een BUS-melding ontvangt?

Antwoord:

In het Model-DSP staat proces ‘Bodemsanering beoordeling’ B1302.

De toelichting bij dit proces zegt:
“Dit werkproces betreft het uitvoeren van de beoordeling van een bodemsanering. Wanneer uit een bodemonderzoek is gebleken dat de bodem verontreinigd is, dient deze gesaneerd te worden. Wanneer om een kleine, eenvoudige sanering gaat, kan deze onder het Besluit Uniforme Saneringen vallen en dan is het voldoende een melding bij de gemeente te doen. Wanneer het om een reguliere sanering gaat, dient de gemeente in meerdere fasen van het project om goedkeuring te worden gevraagd. Dit werkproces vloeit voort uit werkproces B0512 “Bodemonderzoek”.

P.s. vragen over het Model-DSP kunt u het beste stellen aan helpdesk.dsp@sdu.nl
Dit mailadres is ook te vinden in de i-Navigator onder ‘Help’- ‘Mail helpdesk’.

Terug naar overzicht