Bouwtekeningen welstand en brandweer

Beste Zaalberg,

In de oude dossiers m.b.t. bouwvergunningen komen wij regelmatig tekeningen tegen voorzien van een stempel van de welstandcomissie of brandweer. op dit moment worden die als permanent bewaren aangemerkt maar feitelijk zijn dit toch documenten ontstaan tijdens de procedure en kunnen gezien worden als voorbereiding. (bewaartermijn selectielijst 3.8 10 jaar).
Hoe moeten we omgaan met deze tekeningen en bijbehorende adviezen.

Antwoord: 

Gezien de categorie die u noemt in uw vraag denk ik dat u de selectielijst 1983 hebt geraadpleegd. Het gaat om bouwtekeningen die zowel door de brandweer als de welstandscommissie zijn beoordeeld, gestempeld en eventueel van een advies of handtekening zijn voorzien [wat u overigens niet expliciet vermeldt].

Voor deze bouwtekeningen komt eveneens categorie 2.17 ‘Tekeningen’ om de hoek kijken. Daar staat: Tekeningen vormen bescheiden, waarvan uitsluitend de oorspronkelijke bij de besluitvorming en/of realisering gediend hebbende exemplaren, veelal als zodanig gewaarmerkt, bewaard blijven of vernietigd worden met de overige bescheiden van de taak waartoe zij behoren.

De door u bedoelde tekeningen hebben waarschijnlijk oorspronkelijk deel uitgemaakt van de voorbereiding voorafgaand aan het verlenen van een bouwvergunning. Categorie 2.17 hanteert dezelfde bewaartermijn als 3.8.2, namelijk 10 jaar.

Voor dossiers die vanaf 1-1-1996 zijn gevormd gelden andere bewaartermijnen. De selectielijst BW 2016 vindt u via deze link.

 

 

 

Terug naar overzicht