Bezwaar ingetrokken na herziening besluit

Beste Zaalberg,

Graag leg ik een vraag voor over de bewaartermijn van ingetrokken bezwaren: stel, iemand dient een bezwaar in over een afgewezen vergunning. Direct na binnenkomst van het bezwaar buigt de betreffende afdeling zich nogmaals over de vergunning en herziet vervolgens het besluit waarna de vergunning toch wordt afgegeven. Daarna wordt de burger de vraag gesteld of het bezwaar moet worden doorgezet waarop de burger het bezwaar intrekt, want hij heeft nu alsnog de vergunning. Het bezwaarproces wordt vervolgens in een vroeg stadium afgebroken zonder dat de bezwaarschriftencommissie ernaar heeft gekeken of een uitspraak heeft gedaan. Welk selectielijstnummer is wat Zaalberg betreft het meest passend? 13.2 aangezien het proces van de bezwaarprocedure is afgebroken, of 13.1 omdat het ingediende bezwaar wel heeft geleid tot de aanpassing van een ander proces, namelijk de herziening van de vergunning?

Antwoord: 

Resultaat 13.1.3 (niet 13.1 want het bezwaar leidt dan tot een wijziging van een permanent te bewaren zaak) is alleen van toepassing als de uitkomst van het bezwaar leidt tot een wijziging van de vergunning. Dat is in dit voorbeeld niet het geval. Het ingediende bezwaar is misschien aanleiding geweest om de vergunning aan te passen, maar het is geen uitkomst van de bezwaarprocedure.

De uitkomst van de bezwaarprocedure is in dit geval dat het bezwaar is ingetrokken. Dat is dan ook het resultaat uit de selectielijst die u moet kiezen. Resultaat 13.2 is daarom de juiste.

Terug naar overzicht