Bewaartermijnen Sociaal Domein besluiten intrekking

Beste Zaalberg,

In de handreiking van de selectielijst 2020 staat op blz. 23 onder 5.6.4 dat ingetrokken aanvragen 6 weken bewaard moeten worden. Hier gaat men ervan uit dat de aanvrager zijn aanvraag intrekt. Resultaat afgebroken
De gemeente kan echter ook besluiten om een uitkering in te trekken.
Geldt hier het resultaat beëindigd met een bewaartermijn van 10, 15 of 20 jaar?
De gemeente kan ook besluiten de aanvraag buiten behandeling stellen, bijvoorbeeld bij het niet aanleveren van gegevens. Geldt hier het resultaat afgebroken met een bewaartermijn van 6 weken?

Antwoord:

De bewaartermijn van 6 weken geldt alleen voor ingetrokken aanvragen. Dus niet voor lopende aanvragen die nog tijdens de behandelprocedure door de aanvrager worden ingetrokken.

Indien de gemeente een reeds verleende uitkering (resultaat 8.1 voor de bijstand) later weer intrekt, geldt resultaat 8.3

Indien de gemeente een aanvraag buiten behandeling stelt geldt resultaat 8.3 (V 5 jaar), aangezien dat wordt gezien als een vorm van weigering.

Terug naar overzicht