Bewaartermijnen jeugdzorg

Beste Zaalberg,

Welke bewaartermijn en volgens welke categorie (cf Gemeentelijke Selectielijst gemeenten 1996) hebben zaken van een verleende en/of geweigerde aanvraag individuele jeugdzorghulpverlening?

Antwoord: 

Gemeenten hebben pas sinds 2015 de jeugdzorg. In 2017 is de nieuwe gemeentelijke selectielijst van kracht geworden. Dat betekent dat voor de jaren 2015 en 2016 de gemeentelijke selectielijst van 1996 (actualisatie 2012) van toepassing was. De Jeugdwet 2015 komt echter niet als zodanig terug in die selectielijst.
Wel de voorganger van de Jeugdwet, de Wet op de jeugdzorg (2005-2014) wordt daarin vermeld. Onder cat. 3.8.2 staan bewaartermijnen voor de jeugdgezondheidzorg:
15 jaar na laatste contact
Deze bewaartermijn stond overigens ook in de versie van de Jeugdwet vanaf 2015 t/m 2019. In 2020 is de bewaartermijn naar 20 jaar na afhandeling gegaan en is inmiddels 20 jaar na laatste wijzing.

Voor geweigerde aanvragen staan geen specifieke bewaartermijnen in de selectielijst 1996. Advies is om deze niet langer te bewaren dan 3 jaar waarbij verwezen naar worden naar cat. 2.7, al gaat dat eigenlijk over vergunningen.

Terug naar overzicht