Bewaartermijnen in Moor

Beste Zaalberg,

We lopen vast met betrekking tot de bewaartermijnen in Moor (kabels en leidingen). De verleende vergunningen hebben we op 20 jaar gezet (i.s.m. de archivaris), omdat het eigenlijk na vervallen belang is 1 jaar. Maar wat te doen met de Telecom instemmingsbesluiten, mogen deze wel 1 jaar vernietigd worden na verlenen?

Antwoord: 

U moet verschil maken tussen vergunningen voor het aanleggen en hebben van kabels of leidingen en instemmingsverzoeken om werkzaamheden uit te voeren.
De eerste dient u lang te waren omdat die kabels en/of leidingen vaak lang in de grond liggen.
Instemmingsverzoeken gaan vaak om eenmalig (meestal) onderhoud te mogen uitvoeren aan kabels of leidingen. Na einde van de werkzaamheden zijn de instemmingsbesluiten niet meer relevant. Vandaar dat deze na 1 jaar vernietigd kunnen worden.

Terug naar overzicht