Bewaartermijn WWB-dossiers in de nieuwe selectielijst

Beste Zaalberg,
Indien er gebruik is gemaakt van de verkorting van de bewaartermijn van 20 naar 7 jaar voor WWB-dossiers (bij besluit van B&W), is deze dan ook nog geldig onder de Selectielijst 2017? Of geldt vanaf 2017 het nieuwe bewaartermijn van 10 jaar (procesresultaat 8.1)?

Antwoord
Na vaststelling van de nieuwe selectielijst zult u deze nieuwe lijst gaan volgen, voor de betreffende (zaak)dossiers gevormd vanaf 1 januari 2017. Ook voor de dossiers die op 1 januari 2017 nog niet waren afgesloten kan deze selectielijst worden toegepast. Wij adviseren u om dat te doen.
Eerder heeft u besloten gebruik te maken van de mogelijkheid die de huidige selectielijst biedt om, in het kader van de Wet werk en bijstand de vernietigingstermijn van 20 jaar te bepalen op 7 jaar (en daarmee af te zien van invordering, waarop de termijn van 20 jaar is gestoeld). Hiermee heeft u een besluit genomen om af te wijken van de selectielijst 1996, geactualiseerd 2012.
Als u de bewaartermijn van 7 jaar wilt handhaven, zult u een nieuw besluit moeten nemen.

 

Terug naar overzicht