Openbaar stellen videotulen WOO

Beste Zaalberg,

Ik heb een vraag met betrekking tot de Wet Open Overheid ten opzichte van videotulen.

Per wanneer dienen deze stukken actief openbaar gesteld dienen te worden conform de WOO?

 

Antwoord:

Begin 2020 heeft de VNG een advies uitgebracht aan het Ministerie van BZK over de implementatie van de Wet open overheid.

Dit advies is deels opgenomen in onder andere het rapport ‘Implementatieplan actief openbaar maken (Woo)’ van november 2020 (pag. 13 en 14).

In dit rapport is een voorstel opgenomen voor een gefaseerde implementatie van de Woo met een onderscheid in 3 fases.

Raads- en bestuursstukken zijn in die fasering onder fase 1 gezet, met andere woorden waarschijnlijk op het moment dat het Plooi-platform in de lucht is. Hieronder worden ook de videotulen gezien.

Op dit moment is het echter nog onduidelijk wanneer het definitieve besluit wordt genomen om de Woo te implementeren. Daarvoor dient nog een koninklijk besluit over te worden genomen.

Daarnaast is het ook nog onduidelijk of het voorstel van de VNG ook wordt overgenomen door het ministerie.

Een definitieve datum waarop videotulen moeten worden gepubliceerd richting Plooi is er dus nog niet.

 

Terug naar overzicht