Bewaartermijn stukken begroting Samenwerkingsverbanden

Beste Zaalberg,

Wij vragen ons af hoe lang wij een jaarrekening/begroting van een samenwerkingsverband dienen te bewaren? Normaal gesproken zal de archiefvormende instantie de jaarrekening / begroting altijd zelf bewaren. De Gemeente is betrokken bij een samenwerkingsverband, maar maakt het dan ook uit voor de bewaartermijn als de gemeente bestuurlijk of op afstemmingsniveau betrokken is ? Hoe lang moet de Gemeente de stukken van een jaarrekening en begroting als het een samenwerkingsverband betreft dan zelf bewaren?

Antwoord: 

De gemeente hoeft de rekeningen en begrotingen van samenwerkingsverbanden niet te bewaren, tenzij de gemeente zogenaamde penvoerder is voor de regeling, dus de administratie voert.

Dit valt dan onder het werkproces “gemeenschappelijke regeling beheer”. Bij dit werkproces worden begrotingen en jaarrekeningen toegestuurd en bij het werkproces “samenwerkingsovereenkomst” niet.

 

 

 

Terug naar overzicht