Whitepaper: AVG Verwerkingsregister in de i-Navigator

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de gehele Europese Unie. Met deze verordening, ook bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR), is de huidige privacyrichtlijn, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vervangen. Met de inwerkingtreding van de AVG hebben organisaties een verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat organisaties moeten kunnen aantonen dat ze voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Een organisatie kan aantonen dat ze hieraan voldoet door documentatie bij te houden die kan dienen als bewijslast voor de juistheid van de verwerkingen. Een belangrijk onderdeel van deze documentatie is het verwerkingsregister. In dit verwerkingsregister wordt onder andere vastgelegd waar en door wie welke persoonsgegevens worden verwerkt, met wie die gegevens worden gedeeld en wat daarvoor de grondslag is. Om dit verwerkingsregister goed op te zetten en in te vullen is een uitgebreide inventarisatie van de verwerkingen van persoonsgegevens die binnen de organisatie plaatsvinden noodzakelijk.

Wilt u graag de volledige whitepaper kosteloos downloaden, klik dan hier.

Terug naar overzicht