Bewaartermijn ondersteuningsverklaringen referendum

Beste Zaalberg,

Onlangs zijn er o.a. via de website een flinke hoeveelheid ondersteuningsverklaringen voor een inleidend verzoek tot het houden van een referendum binnengekomen, de gemeenteraad heeft dit verzoek afgewezen. Wat is de bewaartermijn voor deze ondersteuningsverklaringen?

Antwoord: 

U dient de ondersteuningsverklaringen te zien als onderdeel van de zaak over de ‘aanvraag voor een referendum’.

Het feit dat een burger of organisatie om een referendum vraagt, wordt door de selectielijst gezien als een ‘Burgerinitiatief’. Onder Procestype 6 zijn bij de resultaattypen 6.1.9 en 6.2.3 aparte bewaartermijnen voor burgerinitiatieven opgenomen waarbij het dus niet uitmaakt of het verzoek is toegekend (resultaat 6.1.9) of afgewezen (resultaat 6.2.3) aangezien beide resultaten volgens de selectielijst permanent te bewaren zijn.

Daarmee zijn ook de ondersteuningsverklaringen permanent te bewaren.

 

 

 

Terug naar overzicht