VHIC gaat kennispartnerschap aan rondom informatieveiligheid

VHIC heeft zich aangesloten als kennispartner bij het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). Het CIP ondersteunt organisaties bij het borgen van informatieveiligheid en privacy.

Door de toenemende digitalisering van werkprocessen en de groeiende veiligheidsrisico’s is informatieveiligheid belangrijker dan ooit. Uitgangspunt voor deze samenwerking is dan ook dat er meer bereikt kan worden met dezelfde middelen en mensen. VHIC is expert op het gebied van werkprocessen en draagt graag haar steentje bij om de dienstverlening en gegevensuitwisseling binnen overheidsorganisaties veiliger te maken en hiermee informatieveiligheid naar een hoger niveau te tillen.

Het CIP is opgericht door vier grote uitvoeringsorganisaties (Belastingdienst, DUO, SVB en UWV). Inmiddels bestaat het CIP-netwerk uit een groot aantal overheidsorganisaties en kennispartners, waaronder nu dus ook VHIC. Kennis op het vlak van informatiebeveiliging en privacybescherming wordt binnen de samenwerking in het CIP gedeeld en toegankelijk gemaakt om samen tot afspraken te komen over normen en werkwijzen. Belangrijkste doelstelling van het CIP is het zorgdragen voor maximale bescherming van informatiesystemen tegen alle vormen van gegevensmisbruik en datalekken. Onderwerpen die goed aansluiten bij de expertise van VHIC.

In de CIP samenwerkingsverbanden zijn al diverse normenkaders ontwikkeld voor veilige software(SSD) en privacy, zoals bijvoorbeeld de Privacy Baseline.
Raadpleeg de website van het CIP, voor meer informatie en producten rondom gegevensbescherming en informatieveiligheid.

Terug naar overzicht